Tutustu blogiin, jossa kirjoitan kestävän työuran ajankohtaisista asioista.

Serenitas edistää hyvinvointia työyhteisöjen ja työntekijöiden arjessa

Tuemme suomalaisen työelämän kehittämistä valmennuksen, konsultoinnin ja tutkimuksen avulla. Teemme myös työhyvinvointiin tähtäävää coachingia yhteisöille sekä erilaisille ryhmille ja yksilöille sekä uravalmennusta.

Asiakasyhteistyöhömme heijastuu aito kiinnostus parempaa (työ)elämää kohtaan sekä vahva usko siihen, että hyvinvointia kasvattamalla tehdään tuloksia ja luodaan uusia menestystarinoita,

Palvelemme reilulla asenteella, kohtuuden ja selkeyden nimissä, ehdottomalla luottamuksella ja vahvalla osaamisella.